Het taxeren van onroerende zaken is een belangrijk onderdeel van ons werk. Een taxatie kan nodig zijn voor de financiering van een woning/appartement bij aankoop, als waarde oordeel ten behoeve van een aan- of verkoop. Binnen twee werkdagen, na opname, ontvangst u het door ons opgestelde taxatierapport, gebaseerd op zorgvuldig onderzoek en uitgebreide marktkennis en door elke financieringsinstelling erkend.

Met ingang van 01 januari 2010 hebben een groot aantal geldverstrekkers besloten alleen NWWI-taxatierapporten te accepteren. Deze rapporten zijn uitgebreider dan de standaard taxaties.

Willem Prins is aangesloten bij het NWWI (Nederlandse Woning Waarde Instituut) en kan daardoor dergelijke taxaties voor u uitvoeren.

Het NWWI is het keurmerk voor woningtaxaties. Zij valideren taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4000 taxateurs bij het NWWI aangesloten.

De bijdrage aan het NWWI bedraagt per taxatie € 35,- excl. 21% btw. Dit bedrag betaalt de taxateur aan het NWWI en wordt doorbelast aan de opdrachtgever van de taxatie.

Klik hier voor een taxatieopdracht van het NWWI